Публичный договор

Публічний договір на замовлення, придбання, продаж та доставку Товарів

Цей договір між Фізичною особою-підприємцем Томак Ірина Миколаївна, в подальшому «ФОП» та будь-якою особою - замовником послуг на інтренет-сайті, в подальшому - «Замовник». Цей Договір є договором доручення на замовлення, придбання та доставку Товарів та визначає основні умови замовлення, придбання та доставки товарів, а також продажу Товарів за допомогою "віртуальної вітрини" інтернет-сайта https://vitok.ua. Цей договір є змішаним договором відповідно до частини 2 статті 628 ЦК України. До правовідносин за даним договором застосовуються положення параграфу 2 глави 54 ЦК України та положення глави 68 ЦК України.

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
1.1. ФОП оприлюднює цей договір, який є публічним договором – офертою (пропозицією) на адресу фізичних та юридичних осіб відповідно до ст.633 ЦК України. 
1.2. Ця публічна оферта (в подальшому - «Оферта») визначає всі істотні умови договору між ФОП та особою, яка акцептує Оферту.
1.3. Оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою фізичною особою або юридичною особою на території України, яка має намір замовити товар за допомогою інтернет-сайта, інформація про який розміщена на сайті https://vitok.ua.
1.4. Замовник беззаперечно приймає всі умови, які містяться в Оферті в цілому (тобто в повному обсязі та без виключень).
1.5. У випадку прийняття умов цього Договору, фізична або юридична особа, яка здійснює акцепт Оферти, набуває статусу Замовника. Акцептом є факт  замовлення товарів на сайті https:// vitok.ua та/або  замовлення товарів за телефоном.
1.6. Оферта, всі додатки до неї, а також вся додаткова інформація про товари, оприлюднена на сайті https:// vitok.ua.

2. СТАТУС ІНТЕРНЕТ-СУПЕРМАРКЕТУ VITOK
2.1. Інтернет-сайт  https:// vitok.ua призначений для надання інформації та організації дистанційного засобу замовлення товарів через мережу Інтернет.
2.2. Інтернет-сайт не вимагає від Замовника спеціальних дій для використання ресурсу інтернет-сайту для огляду та оформлення замовлення товару, таких як реєстрація та укладання договору використання ресурсу інтернет-сайту. Однак реєстрація на сайті є необхідною умовою для отримання Замовником особливих умов замовлення товарів, або спрощення процедури оформлення замовлень.
2.3. Інтернет-сайт не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, наданої Замовником при оформлені замовлення, в тому числі за зміст та достовірність персональних даних особи.

3. СТАТУС ЗАМОВНИКА 
3.1. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої при оформленні замовлення інформації та її чистоту від претензій третіх осіб. У випадку наявності помилок та/або надання неповних даних в полях «ПІБ» та «Адреса доставки», ФОП повністю звільняється від відповідальності за неналежне виконання замовлення.
3.2. Замовник підтверджує свою згоду з умовами, які встановлені цим Договором, при оформлені замовлення на сайті та/або по телефону.
3.3. Використання ресурсу інтернет-сайта для огляду та вибору товару, а також оформлення замовлення є для Замовника безкоштовним.
 


4. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ 
4.1. ФОП, у якості повіреного відповідно до ст.1000 ЦК України, на підставі замовлень Замовника, виконує доручення Замовника (який виступає - довірителем) на формування замовлення, придбання та доставку підакцизних товарів від імені та за рахунок Замовника у відповідності із умовами та за цінами, встановленими на сторінках інтернет-сайта та які визначені торговими партнерами ФОП, з врахуванням особливостей, що викладені нижче.
4.2. Замовних натискаючи віртуальну кнопку "Оформити" на сторінках (розділах) інтернет-сайту "Товари для осіб старше 18 років" оформлює замовлення, а саме, цим надає доручення ФОП на придбання та доставку відповідних товарів від імені та за рахунок Замовника.
4.3. Також на підставі замовлень Замовника, ФОП здійснює формування замовлення та продає Замовнику непідакцизні товари (що зазначені в інших розділах інтенет-сайта ніж "Товари для осіб старше 18 років") у відповідності із умовами та за цінами, встановленими на сторінках інтернет-сайта, з врахуванням особливостей, що викладені нижче.
4.4. Доставка товарів, які були замовлені та придбані Замовником, здійснюється ФОП або третьою особою (Перевізником) за дорученням ФОП. Замовник має право забрати (отримати) товар самостійно. Замовнику при оформлені замовлення надається право вибору способу доставки.
4.5. Фізична або юридична особа вважається такою, яка прийняла всі умови Оферти (акцепт Оферти) в повному обсязі та без виключень з моменту вказаного в п. 1.5. цього Договору. У випадку акцепту Оферти одним з вищезазначених способів, фізична або юридична особа вважається такою, що уклала з ФОП даний договір та набуває статусу Замовника.
4.6. Для виконання зобов’язань за цим Договором ФОП має право залучати третіх осіб (юридичних осіб та/або фізичних осіб – підприємців) за договорами доручення, комісії, перевезення тощо.
4.7. ФОП має право передати виконання зобов’язань за цим договором іншій особі (замісникові) повністю або в частині на вибір ФОП.
4.8. Сторони домовились, що ФОП виконав свої зобов’язання за цим договором після передачі (отримання) Замовнику замовлених Товарів.

5. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
5.1. Замовник – фізична або юридична особа, яка прийняла в повному обсязі та без виключень умови Оферти (особа, яка здійснила акцепт Оферти) у відповідності до п.4.4. Оферти.
5.2. Інтернет-сайт - сайт, що має адресу в мережі Інтернету https:// vitok.ua призначений для надання інформації та оформлення замовлення товарів (та/ або оформлення доручення на придбання та доставку товарів) Замовнику на підставі цієї Оферти
5.3. Сайт – інтернет-сайт, що має адресу в мережі Інтернету https:// vitok.ua.
5.4. Каталог – інформація про товари, які розміщені на сторінках (розділах) інтернет-сайту.
5.5. Товар:
5.5.1. непідакцизні продовольчі, побутові та непродовольчі товари, інформація про які розміщена на сторінках інтернет-сайту за винятком розділу "Товари для осіб старше 18 років".
5.5.2. підакцизні товари (в т.ч. алкогольні та тютюнові вироби), інформація про які розміщена на сторінках інтернет-сайту "Товари для осіб старше 18 років".
5.6. Замовлення – рішення Замовника замовити товар та його та доставку, яке оформлене в інтернет-супермаркеті та/або доручення на придбання та доставку товару.
5.7. Місце виконання договору – місце (адреса), зазначена Замовником, за якою доставляється товар Замовнику, або адреса узгоджена з ФОП, у випадку самостійного вивозу товарів або відмови Замовника від доставки товару.
5.8. Представник Замовника – фізична особа, яка пред’явить роздруковане замовлення (доручення) або інший документ, що свідчить про укладання договору з ФОП, Представник юридичної особи, крім вищезазначеного документу, зобов’язаний пред’явити довіреність на отримання товару та паспорт.
5.9. Перевізник – юридична особа або фізична особа – підприємець, який прийняв на себе за договором обов’язки по доставці товару до пункту призначення, зазначеного Замовником, а також видати товар Замовнику.
5.10 Інтернет-оплата – оплата з використанням електронних грошей, платіжних сервісів у мережі інтернет та систем інтернет-еквайрінгу банків та платіжних систем, агрегаторів платіжних систем.

6. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ 
6.1. Замовник може оформити замовлення самостійно на сайті  або за телефонами, зазначеними на сайті, на умовах даного Договору.
6.2. При оформлені замовлення на сайті Замовник зобов’язаний надати про себе наступну інформацію:
•    П.І.Б. (для фізичних осіб) або повне найменування, код ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
•    адресу доставки Товару;
•    контактний телефон;
•    електронну пошту.      
6.3. Волевиявлення Замовника здійснюється шляхом внесення останнім відповідних даних у форму замовлення на сайті або подачі замовлення за телефонами.
6.4. Інтернет-сайт та ФОП можуть здійснюватити редагування інформації замовлення та інформації про Замовника для уточнення лише за згодою Замовника.

7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР 
7.1. Товар представлений на сайті через фото- та/або відео-зразки та/або опис товару, в разі відсутності його зображення. Зображення товару на Сайті не завжди можуть відповідати фактичним через зміни дизайну упаковки виробником, але зі збереженням всіх якісних і кількісних характеристик товару.
7.2. Кожний фото- та/або відео-зразок супроводжується текстовою інформацією: найменування, розміри (при необхідності), інформаційною ціною (яка може включати вартість доставки та вартість іншіих послуг, які надаються ФОП) та описом товару.
7.3. Всі інформаційні матеріали, які представлені в інтернет-супермаркеті, носять довідковий характер та не можуть в повній мірі передати інформацію про властивості та характеристики товару, включаючи колір, розмір та форми та іншого. У випадку виникнення у Замовника питань, які стосуються властивостей, характеристик товару та іншого, Замовник повинен, перед оформленням замовлення, звернутися до інтернет-сайту за телефонами зазначеними на сайті для з’ясування повної інформації про товар.
7.4. За проханням Замовника інтернет-сайт зобов’язаний сприяти в надані (по телефону або через електрону пошту) інформації, необхідної та достатньої, з точки зору Замовника для прийняття ним рішення про придбання товару (та/або надання доручення на придбання та доставку товару).
7.5. Замовник повідомлений про те, що придбаває товар із знижкою, у зв’язку із його недоліками (дефектами), позбавляється права посилатися на них в подальшому.
7.6. Замовник повідомлений про те, що товар, зазначений у рахунку окремими позиціями у будь-якому випадку не є комплектом.

8. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ 
8.1. Замовник вправі оформити замовлення на будь-який товар, який представлений на сторінках інтернет-сайту. Кожний товар може бути замовлений в будь-якій кількості. Виключення із зазначеного правила вказані при описі кожного товару у випадку проведення акцій, зняття товару з продажу та інше. Замовлення (доручення на придбання та доставку товара) може бути оформлене Замовником за телефонами, зазначеними на сайті, або оформлене самостійно за допомогою "електронної корзини" на сайті. Подробиці оформлення замовлення через сайт описані в Розділу «Как оформить заказ».
8.2. Після оформлення замовлення (та/або доручення на придбання та доставку товара) представник інтернет-сайту на E-mail  приходить повідомлення, що містить рахунок із зазначенням найменування, розміру, ціни вибраного товару та загальної суми замовлення. Повідомлення на E-mail Замовником є підтвердженням прийняття замовлення. В подальшому представник інтернет-сайту може зв’язатися з Замовником (по телефону або через електрону пошту) для уточнення інформація щодо умов замовлення та доставки.
8.3. При неможливості замовлення, придбання та доставки товару (та/або виконання доручення на придбання та доставку товара) представник інтернет-сайта зобов’язаний довести це до відома Замовника (по телефону або через електронну пошту).
8.4. Замовник вправі зробити попереднє замовлення (та/або оформити доручення на придбання та доставку товара) на тимчасово відсутні товари.
8.5. При відсутності товару Замовник вправі замінити його іншим товаром або анулювати замовлення.
8.6. Замовлення обробляється з моменту його отримання.
8.7. Строк виконання замовлення на продаж, придбання та доставку товару зазначається в рахунку та відповідно до заявки Замовника, що подана через інтернет-супермаркет в порядку вказаному в п.6 цього Договору.

9. ЦІНА ТОВАРУ 
9.1. Ціна товару на сторінках інтернет-сайта зазначається в гривнях за одиницю товару та/або одиницю виміру та є інформаційною.
9.2. Зазначена на сайті ціна товару може бути змінена ФОП та/або інтернет-сайтом в односторонньому порядку, при цьому ціна на замовлений Замовником товар не підлягає зміні, якщо він підлягає доставці протягом 6 годин з моменту оформлення замовлення. В разі, коли виконання замовлення Замовника (доставка) здійснюється за замовленням Замовника, поданим згідно статті 6 цього Договору, після 18 години 00 хвилин, поточного дня, ціна Товару може бути змінена в односторонньому порядку відповідно до ціни наступного дня (відповідно до щоденної зміни ціни товарів, або зміни ціни у роздрібній мережі та магазині).
9.3. Повна вартість замовлення складається із:
- компенсації витрат на придбання від імені та за рахунок Замовника підакцизних товарів (товарів із розділу сайта - "Товари для осіб старше 18 років");
- вартості інших непідакцизних товарів (товарів з усіх розділів за винятком товарів з розділу сайту - "Товари для осіб старше 18 років");
- вартості послуг з доставки та виконання доручення у відповідних замовленнях.
9.4. Детальні інформація про каталожну вартість товарів та вартість доставки товарів зазначена на сайті в розділі «Оплата и Доставка».
9.5.Відповідно до ст.1002 цк України Замовник оплачує ФОП послуги з виконання доручення на прибання та доставку відповідних товарів за умовами визначеними ФОП. Інформаційна ціна на інтернет-сайті може включати суму компенсації за придбання відповідного товару та сумму послуг з виконання доручення на придбання та доставку відповідного товара з розділу інтернет-сайта "Товари для осіб старше 18 років". 

10. ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ 
10.1. Порядок відшкодування витрат ФОП у зв’язку з виконанням цього Договору та порядок оплати вартості придбаного товару, зазначений на сайті в розділі «Оплата». При необхідності порядок та умови відшкодування витрат ФОП з виконання доручення та оптати вартості товарів та послуг обговорюються Замовником з представником інтернет-сайту.
10.2. Відшкодування витрат ФОП у зв’язку з виконанням цього Договору та оплата вартості придбаних товарів та послуг здійснюється в готівковій або безготівковій формі. Замовник зобов’язаний відшкодувати витрати ФОП у зв’язку з виконанням цього Договору та оплатити вартість придбаних товарів до або в момент передачі йому замовленого товару ФОП або перевізником, який здійснює доставку товару. Відшкодування витрат ФОП у зв'язку з виконанням цього Договору та оплата вартості придбаних товарів, також може бути проведена способом безготівкового перерахування грошових коштів (банківським переказом, оплатою за допомогою платіжних систем, карткою через банківський термінал), при цьому можливі комісії фінансових посередників (банківських установ) оплачуються Замовником.
10.3. У разі оплати замовлення з використанням інтернет-оплати Замовник погоджується, що сума фактичного заказу (доставленого, виконаного) може бути меншою (за рахунок вагових товарів, узгоджених замін, оперативна наявність товару та іншого),  ніж сума попередньої оплати, проведеної на підставі попереднього замовлення товарів. Решта попередньої оплати, яка виникла при цьому, не повертається Замовнику, а є сумою авансу відповідного Замовника на наступне Замовлення, та буде зарахована як часткова оплата наступного замовлення. У будь-якому випадку цей аванс (решта попередньої оплату) буде зарахован як часткова оплата наступного замовлення, або буде передан у власність ФОП, якщо не буде використан Замовником (відсутній наступне замовлення) на протязі 370 календарних днів з моменту зарахування на рахунок. Списання авансу в оплату замовлення, або у власність ФОП, відбуваєтьсяв автоматичному режимі за згодою Сторін.
10.4.У разі неможливості виконання замовлення у повному обсязі сума попередньої оплати, отриманої з використанням інтернет-оплати, повертається Замовнику – платнику на протязі 5 робочих днів з моменту отримання від нього заяви у електронному вигляді на адресу – vitok.foods@gmail.com із зазначенням необхідних платіжних реквізитів для повернення. В іншому випадку така сума оплати зараховується як аванс Замовника на наступне замовлення та використовується у спосіб визначений п.10.4. Договору.
10.5. Розрахунки між Сторонами в рамках цього Договору здійснюються в національній валюті – гривнях.

11. ДОСТАВКА ТОВАРІВ 
11.1. Способи, порядок та строки доставки товару зазначені на сайті в розділах «Оплата и Доставка». Порядок та додаткові умови, відмінні від  визначених у розділі «Оплата и Доставка» погоджуються Замовником з представником інтернет-сайта.
11.2. Самовивіз товару:
11.2.1. Замовник отримує товар за Замовленням за місцем узгодженим з ФОП. Адреса та режим роботи зазначені на сайті https://vitok.ua в розділі «Как сделать заказ».
11.2.2. Право власності та ризик випадкової загибелі, втрати чи пошкодження товару переходить до Замовника з моменту передачі товару Замовнику або його Представнику шляхом підписання Сторонами  товарного чеку та/або замовлення (та/або доручення на придбання та доставку товара) на доставку.
11.3. Доставка товару здійснюється власними силами ФОП відповідно до умов доставки замовленого товару, або із залученням третіх осіб (перевізника). Замовник приймає товар та здійснює його огляд та перевірку на протязі не більш 7-ми (сім) хвилин з моменту передачі замовлення.
11.3.1. Право власності та ризик випадкової загибелі, втрати чи пошкодження товару переходить до Замовника з моменту передачі товару Замовнику або його Представнику шляхом підписання Сторонами  товарного чеку та/або замовлення на доставку.
11.3.2. При доставці товар передається Замовнику або Представнику.
11.4. Вартість доставки товару в рамках кожного замовлення розраховується виходячи із ваги всіх замовлених товарів, адреси доставки замовлення, тарифів на доставку, які описані на сайті в розділі «Доставка» та оплачується Замовником.
11.5. Замовник зобов’язаний прийняти товар в кількості та асортименті в момент його приймання.
11.6. При отриманні товару Замовник повинен в присутності представника ФОП перевірити відповідність Товару якісним та кількісним характеристикам, що зазначені в товарному чеку та/або замовленні (дореченні) на доставку (найменування товару кількість, комплектність, тощо).
11.7. Замовник або Представник Замовника при прийманні товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку та/або замовленні на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього виду та комплектності товару.
11.8. ФОП залишає за собою право скасувати замовлення в односторонньому порядку в разі неможливості його комплектації та доставки з причини таких обставин: повінь, землетрус, катаклізми, громадянські акції, протести, введення режиму НС, складна транспортна ситуація в регіоні доставки, несприятливі погодні умови та інших форс-мажорних обставини. У разі скасування замовлення, Замовник може самостійно поновити (або сформувати новий заказ) замовлення на сайті, при цьому він має право на безкоштовну доставку. Ми залишаємо за собою право проводити інформування Замовників про скасування замовленя шляхом смс- або електронним повідомленням за 1 годину до кінця періоду інтервалу доставки.
ФОП не несе відповідальності за дії, операторів поштового (кур’єрського) зв’язку, пов'язані з доставкою замовлень Замовникам.
11.9.При замовлені товарів на адресу громадських установ, організацій (лікарні, учбові заклади, гуртожитки, державні установи та ін.) доставка виконується до головного входу (рецепції, під’їзду, фойє).

12. ГАРАНТІЇ НА ТОВАР 
12.1. Строк придатності Товару (-ів) встановлюється Виробником та позначається на упаковці Товару (-ів).

13. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ 
13.1. Замовник вправі відмовитись від непідакцизного товару в будь-який час до його передачі, а після передачі непідакцизного товару – в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».
13.2. Повернення непідакцизного товару належної якості можливе у випадку, якщо збережено його товарний вид, споживчі якості, а також документ, що підтверджує факт та умови замовлення зазначеного товару.
13.3. Замовник не вправі відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Замовником, який його придбав, (в т.ч. не стандартні (по бажанню Замовника) розміри та інше). Підтвердженням того, що річ має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що зазначені в інтернет-супермаркеті.
13.4. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється власними силами ФОП відповідно до умов повернення замовленого товару, або із залученням третіх осіб (перевізника).
13.5. При відмові Замовника від непідакцизного товару належної якості ФОП повертає грошові кошти в розмірі вартості такого Товару, за виключенням витрат ФОП на доставку товару, що повертається.
13.6. Повернення суми, зазначеної в п.13.5. здійснюється одночасно з поверненням товару.

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
14.1. Сторони несуть відповідальність передбачену діючим законодавства України та цим Договором.
14.2. ФОП не несе відповідальності за шкоду, яка була нанесена Замовнику внаслідок неналежного використання ним товарів, замовлених в інтернет-супермаркеті.
14.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором на час дії обставин непереборної сили.

15. ІНШІ УМОВИ 
15.1. До правовідносин між Замовником та ФОП застосовується діюче законодавство України.
15.2. У випадку виникнення питань та претензій з боку Замовника він повинен звернутися до Центру обслуговування клієнтів за телефоном: (067) 824-95-79 або по e-mail: vitok.foods@gmail.com.
15.3. Цей Договір вступає в силу з моменту акцепту Замовником цієї Оферти, відповідно до п.1.5 Договору, та діє до повного виконання своїх зобов’язань Сторонами.
15.4. Всі спори та суперечки, які виникають при виконані Сторонами зобов’язань по цьому Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їх усунення, Сторони мають право звернутися за захистом своїх прав та інтересів в судовому порядку.
15.5. ФОП та Інтернет-сайт залишає за собою право розширяти та скорочувати товарну пропозицію на сайті, регулює доступ до замовлення будь-яких товарів, а також призупинити чи припинити замовлення будь-яких товарів на власний розсуд.

16. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
16.1. При реєстрації на інтернет-сайті Замовник  залишає свої персональні дані, в тому числі:
- прізвище, ім’я, по-батькові;
- адреса доставки;
- номер телефону;
- електронну адреса (e-mail);
16.2. Надаючи свої персональні дані при реєстрації на інтернет-сайті, Замовник дає свою добровільну безвідкличну згоду на обробку і використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010р.
16.3. ФОП та інтернет-сайт використовують отримані Персональні дані для цілей виконання доручення та продажу Товарів і надання послуг, визначених цим Договором, для просування послуг, що надаються ФОП, у тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.
16.4. ФОП та інтернет-сайт зобов'язуються не розголошувати отриману від Замовника інформацію. Не вважається порушенням надання ФОП та інтернет-сайтом інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з ФОП, у тому числі і для виконання зобов'язань перед Замовником, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлене вимогами законодавства.
16.5. Якщо Замовник не бажає, щоб ФОП та інтернет-сайт продовжував обробляти персональні дані, то Користувачеві необхідно звернутися із заявою в службу підтримки. В цьому випадку Замовник не зможе продовжувати користуватися послугами Інтернет-сайта.
16.6. Замовник несе відповідальність за підтримку своїх персональних даних в актуальному стані. ФОП та інтернет-сайт не несуть відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Замовника або невідповідністю її дійсності

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ 
ФОП  Томак Ірина Миколаївна

Адреса: місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЩЕРБИНИ, буд. 31, квартира 165

Код за ЄДРПОУ 2819600042,

р/р 26008010007925

ПАТ «А-БАНК» МФО 307770

Платник єдиного податку 2 групи, Не є платником ПДВ